3. ročník ZŠ

Hlavnými výchovno-vzdelávacími cieľmi 3. ročníka je nadviazať na predchádzajúce ročníky základnej školy a prehĺbiť u žiakov poznatky a zručnosti vo francúzskom jazyku a matematike.

Osobitnú pozornosť venujeme schopnosti žiakov porozumieť a vyjadrovať sa v živých jazykoch (angličtina a slovenčina).

Vo všetkých oblastiach činnosti kladieme dôraz na samostatnosť a osobnú iniciatívnosť žiakov a vytváranie podmienok potrebných pre úspešné štúdium. Snažíme sa, aby každý žiak vo výchovno-vzdelávacom procese získal potrebnú istotu a efektívnosť.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.