Anglický jazyk

Učebné osnovy anglického oddelenia (anglické a euro-anglické) našej školy sú zostavené v súlade s požiadavkami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. Žiaci preto študujú jazyk progresívnou metódou, súčasťou výučby sú však aj klasické a moderné diela podľa výberu našich pedagógov.

Hodiny prebiehajú v skupinách s menším počtom žiakov, výučbu jazyka zaisťujú skúsení učitelia. Taktiež dynamická komunikácia medzi vyučujúcimi, žiakmi a rodičmi umožňuje žiakom rozvíjať ich jazykové a literárne schopnosti.

Vďaka tomu, žiaci na konci štúdia základnej školy dokážu bez problémov úspešne absolvovať skúšky a získať certifikát pod záštitou BritishCouncil.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.