Matematika

Matematika má v rámci francúzskych školských osnov zásadné postavenie, preto sa na Francúzskej medzinárodnej škole venuje tomuto predmetu zvýšená pozornosť. Jeho výučba prebieha v prísnom súlade s osnovami schválenými francúzskym ministerstvom školstva. Prednosťou našej školy je, že naši pedagógovia pristupujú k výučbe matematiky individuálne a v látke napredujú v súlade s potrebami žiakov. Okrem toho využívanie nových technológií obohacuje každodenný vzdelávací proces.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.