Úvod

Druhý stupeň s európskou sekciou

Učebné osnovy pre druhý stupeň sú zostavené v súlade s poslaním Francúzskej medzinárodnej školy: opierajú sa o výučbu jazykov, ktorá ide ruka v ruke s francúzskou kultúrou a vzdelávacím systémom.
Úspech našej európskej sekcie spočíva na troch základných princípoch:

  1. silné zastúpenie jazykovej výučby počas všetkých štyroch rokov štúdia na druhom stupni: 3 živé jazyky od 5. triedy,
  2. posilnená výučba anglického jazyka a jeho používanie v rámci nejazykových predmetov: v 6. ročníku je to telesná a športová výchova, t. j. spolu 9 hodín týždenne,
  3. a napokon, v rámci projektu školy, každoročne organizujeme kultúrne a jazykové pobyty v anglofónnych alebo európskych krajinách.

 

Vzdelávanie podľa dvojakých osnov

Sme hrdí, že našim slovensky hovoriacim žiakom prinášame možnosť štúdia podľa francúzskych aj slovenských školských osnov.
Štúdium základnej školy sa končí skúškou: DNB (Diplôme National du Brevet – národný diplom) v prípade francúzskych osnov a takzvaným Monitorom 9 v prípade slovenských osnov. Vďaka tomu si môžu vybrať, či v ďalšom štúdiu na strednej škole budú pokračovať v jednom alebo druhom školskom systéme.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.