Výchova k umeniu

V našej škole zastávame názor, že jednou z našich úloh je vštepiť žiakom cit pre umenie.

Výchova k umeniu preto tvorí neoddeliteľnú súčasť našich učebných osnov a zahŕňa teoretickú výučbu, praktickú výučbu, ako aj ocenenie hudobného a výtvarného umenia – to všetko v rozsahu dvoch hodín týždenne.

Počas školského roka pozývame našich žiakov do opery, aby si rozšírili svoje obzory v oblasti klasickej kultúry. Taktiež s nimi radi navštevujeme múzeá v Bratislave aj vo Viedni.

Okrem vyučovania majú žiaci možnosť navštevovať súkromné hodiny klavíra vo francúzštine, učiť sa cirkusovému umeniu alebo sa venovať divadlu.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.