Aktuality

Darujte škole percento z Vašej dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

blíži sa termín podávania daňových priznaní. Keďže máme možnosť venovať percento z našich daní, využime ju a venujme ich práve našim deťom.

Preto by sme Vás chceli ešte raz osloviť a vyzvať, aby ste percento z Vašich, už zaplatených daní, poukázali našej škole (neplatíte nič – Vaša zaplatená daň sa len prerozdelí).

Môžete osloviť aj svojich priateľov, kolegov a známych, aby tiež prispeli na dobrú vec.

Prostriedky od Vás použijeme na zatraktívnenie vyučovania (na školské podujatia, pedagogické materiály, knihy do knižnice...).

Úprimne ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste vlani našej škole percento z Vašich daní už poukázali.

 

IČO/SID : 30846510

Právna forma : Občianske združenie

Obchodné meno : Združenie pre francúzsku školu v Bratislave

Sídlo – ulica : M.C.Sklodowskej

Súpisné / orientačné číslo : 1

Obec : Bratislava

PSČ : 851 04

Ak sa rozhodnete poukázať percento nášmu združeniu a teda našej škole, postupujte podľa nasledovných pokynov:

1. Ak ste zamestnaní a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:

  • požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň do 15. 2. 2018 a tiež aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenia o zaplatení dane do 31.3. 2018
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (pdf)
  • obe vyplnené tlačivá doručte na svoj príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska – najneskôr do 30.4.2018

2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami (FOA, FOB):

  • vypočítajte si 2 % z dane z príjmov
  • vyplňte príslušný formulár daňového priznania (FOA, FOB) a v XIII. oddiely vyplňte Údaje o prijímateľovi podľa vyššie uvedenej informácie
  • riadne vyplnené tlačivo doručte v lehote – do 3.4. 2018 na Váš daňový úrad podľa miesta bydliska a v tomto termíne aj uhraďte daň

3. Právnické osoby:

Právnická osoba môže poukázať 1% z dane najneskôr v termíne do 31.3.2018.

Údaje o prijímateľovi uveďte podľa informácie vyššie do IV. časti Daňového priznania.

Veríme, že túto formou finančnej podpory využije čo najviac z Vás a aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu vašich detí.

Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

Riadiaci výbor

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.