Aktuality

Prijímacie skúšky - gymnázium

 

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU GYMNÁZIA

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.