3. ročník MŠ

3. trieda má dvojaké poslanie: deti si v prvom rade upevňujú a zdokonaľujú všetky vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli v predchádzajúcich rokoch (v 1. a 2. triede). V druhom rade pripravuje deti na prvý ročník základnej školy. 3. trieda je súčasťou predškolskej výchovy, preto výchovno-vzdelávací proces prebieha najmä formou hry a praktických cvičení, pričom veľký priestor sa ponecháva ústnemu vyjadrovaniu.

Tento rok sa naša trieda zúčastnila rôznych projektov: napríklad každý mesiac sme spolu s deťmi z 2. triedy v rámci výtvarnej výchovy vyrábali plagáty. Okrem toho sú súčasťou osnov, v rámci tzv. nejazykových predmetov, hodiny vyučované v slovenčine a angličtine zamerané na objavovanie okolitého sveta (varenie, objavovanie ľudského tela, spoznávanie ročných období atď.). 

Tento školský rok budú prebiehať dva nové projekty. Témou prvého bude výchova k ochrane životného prostredia, druhý sa bude zameriavať na otváranie sa kultúram piatich svetadielov.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.