Deň v materskej škole

Sekcia pre najmenších - TPS

Príchod do triedy (od 7:45 hod.)

Aktivity v triede (od 8:00 do 11:15 hod.)

(desiata počas dopoludnia)

Obed (od 11:15 do 11:45 hod.)

Popoludňajší odpočinok (od 12:00 hod.)

a popoludňajšie aktivity (do 15:00 hod., v závislosti od času prebudenia každého dieťaťa)

Odovzdávanie detí rodičom (od 15:00 do 16:00 hod.)

 

1., 2. a 3. trieda MŠ (PS, MS, GS)

Školská družina (od 7:00 hod.)

Príchod do triedy (od 7:45 hod.)

Aktivity v triede (od 8:00 do 11:30 hod.)

(desiata počas dopoludnia)

Obed (o 11:15 hod. pre 1. triedu, o 11:30 hod. pre 2. a 3. triedu)

Popoludňajší odpočinok (od 12:15 hod.)

Aktivity v triede

(v závislosti od času prebudenia každého dieťaťa, do 15:00 hod.)

Školská družina (od 15:00 hod.)

 

Zamestnanci školskej družiny sa môžu postarať o vaše dieťa každý deň do 18:00 hod.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.