Trieda 2-ročných detí

Vitajte v sekcii pre najmenších, ktorú navštevujú najmenšie deti našej školy. Práve oslávili druhé narodeniny. V tejto triede sa zameriavame najmä na to, aby sa deti oboznámili so životom v škole, začlenili sa do kolektívu a rozvíjali svoje rečové schopnosti. Deti sa učia samostatnosti: obliekanie, osobná hygiena, poriadok a rešpektovanie pravidiel života v kolektíve.

Objavujú okolitý svet tým, že sa prichádzajú do styku s rôznymi predmetmi a materiálmi.

S rozvojom motorických schopností sa učia chodiť, skákať, šplhať a koordinovať pri tom svoje pohyby.

Deti tiež rozvíjajú svoju tvorivosť a jemnú motoriku pomocou farebných pasteliek, štetcov a modelovacej hmoty.

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.