ŠKD

Školský klub je otvorený denne: ráno pred vyučovaním od 7:00 hod. a popoludní do 18:00 hod. O deti sa starajú vychovávatelia.

Deti majú možnosť tráviť čas rôznymi hrami: spoločenské hry, tvorivé dielne, stolný tenis, stolový futbal, čítanie a pod.

Informácie: e-mail: club@efib.sk alebo mobil: +421 917 801 327

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.