Školská jedáleň

Dieťa môže a nemusí byť zapísane do školskej jedálne.

Žiakov MŠ a 1. Stupňa ZŠ, ktorí sa v škole nestravujú, musia rodičia počas obedňajšej prestávky vydzvihnúť.

Žiaci, ktorí sa stravujú (MŠ a 1. stupeň ZŠ), môžu v stredu zostať v škole do 13.00.

Ak zostanú v škole po tejto hodine, musia byť zapísaní do družiny / klubu.

MŠ - desiata, obed, olovrant

ZŠ - obed

Obed pozostáva minimálne z polievky, jedného teplého hlavného jedla a nápoja.

Zobrazenie jedálneho lístka, výber hlavného jedla, odhlášky

Alergény

 

Všetky ďalšie informácie nájdete v dodatku platobných podmienok v článku č. 10 na našej stránke „Praktické informácie“ – zápis.

 

Chcete sa nás niečo spýtať?

Kontaktujte nás mailom na secretariat@efib.sk alebo telefonicky: +421 905 944 664.