Informačné stretnutia rodičov a učiteľov

Vážení rodičia, informačné stretnutia rodičov a učiteľov sa uskutočnia :
– v pondelok 12. septembra v čase 15h15 – 16h15 : pre žiakov I. stupňa ZŠ,
– v pondelok 12. septembra v čase 16h30 – 18h30 : pre žiakov II. stupňa ZŠ a gymnázia,
– v utorok 13. septembra v čase 15h15 – 16h15 : pre žiakov materskej školy.