Slovo riaditeľky školy

EFIB (École Française Internationale de Bratislava), škola siete AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger), ktorá vznikla pred takmer 20 rokmi, ponúka všetkým študentom bez ohľadu na ich národnosť možnosť kvalitného vzdelávania schváleného francúzskym ministerstvom školstva, mládeže a športu. Toto vzdelávanie zohľadňuje aj slovenský kontext, v ktorom sa nachádza, v rámci akreditácie Ministerstva školstva SR, ktorá podporuje aj štúdium jazyka a histórie hostiteľskej krajiny.

Ovládanie jazykov je základným prínosom školy, pričom výučba angličtiny pokračuje aj na strednej škole a je možné učiť sa aj španielčinu a nemčinu. Táto viacjazyčnosť v rámci individuálnej jazykovej prípravy pripravuje našich študentov na vysokoškolské štúdium na medzinárodnej úrovni a na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov.

Cieľom našej školy je vytvoriť prostredie, ktoré umožní každému dieťaťu naplno rozvinúť svoj potenciál a vydať zo seba to najlepšie. To znamená rozvíjať alebo získavať vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré prispievajú k osobnému rozvoju a akademickému úspechu našich študentov.

Škola podporuje angažovanosť a samostatnosť, aby sa naši žiaci stali zodpovednými občanmi, ktorí sú nositeľmi hodnôt tolerancie, otvorenosti a humanizmu. Z tohto hľadiska je členstvo školy v sieti AEFE zdrojom mnohých projektov, do ktorých sa môžu naši študenti zapojiť (výmeny škôl AEFE DNA, seminár Francúzske stredné školy sveta…).

Stály nárast počtu študentov je dôkazom odhodlania a profesionality zamestnancov. Tento rok sme hrdí na to, že sme v našej škole privítali takmer 350 študentov. Želáme všetkým žiakom rok bohatý na získavanie nových znalostí v čo najpokojnejšom prostredí, na ktoré budeme dohliadať.

Marie CARDOSO

Riaditeľka

„Cieľom našej školy je vytvoriť prostredie, ktoré umožní každému dieťaťu naplno rozvinúť svoj potenciál a vydať zo seba to najlepšie.“