Slovo riaditeľky školy

Vážená pani, vážený pán, 

Milí rodičia,

Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská (École Française Internationale de Bratislava – EFIB) je jediné medzinárodné súkromné vzdelávacie zariadenie svojho druhu na Slovensku. Je otvorená žiakom od materskej školy po gymnázium

Naša škola je akreditovaná ministerstvami školstva oboch krajín. Toto dvojité uznanie zaručuje dôslednú prípravu na slovenské aj francúzske vysvedčenia a diplomy. Naši žiaci majú tak možnosť nástupu na francúzske a zahraničné univerzity a prestížne vysoké školy.

Otvorenosť voči Slovensku a jeho vzdelávaciemu systému, prítomnosť žiakov 20 rôznych národností a postupné vyučovanie až 5 jazykov (francúzštiny, slovenčiny, angličtiny, nemčiny a španielčiny) upevňujú jedinečný charakter našej školy. 

Naša príslušnosť k najväčšej sieti škôl na svete AEFE (Agentúra pre francúzske vzdelávanie v zahraničí), ktorá je prítomná v takmer 140 krajinách sveta, zaručuje kontinuitu školského vzdelávania v zahraničí ako aj vo Francúzsku a predstavuje výhodu pri pracovnej mobilite rodín. 

Naša výučba jazykov, prírodovedných predmetov, kultúry, športu a občianskej náuky vždy spája akademickú náročnosť a ohľaduplnosť.

Vzdelávanie, ktoré ponúkame postupne rozvíja : samostatnosť, zmysel pre zodpovednosť, kritické myslenie, schopnosť argumentovať ako i všeobecný prehľad našich žiakov.

Naši učitelia, ktorých väčšina pochádza z Francúzska alebo sú native speakers, sú všetci kvalifikovaní a absolvujú školenia zodpovedajúce nášmu jedinečnému školskému systému. Žiakom ponúkajú stály dialóg kultúr na základe mnohých vzdelávacích projektov. 

Ak, rovnako ako členovia našej školskej komunity, hľadáte medzinárodnú vzdelávaciu excelentnosť na francúzsky spôsob vo frankofónnom a medzinárodnom prostredí, s výučbou viacerých cudzích jazykov, vítam Vás vo Francúzskej medzinárodnej škole v Bratislave!

Geneviève MENOURET

Riaditeľka

Portrét Geneviève Menouret

„Naša výučba jazykov, prírodovedných predmetov, kultúry, športu a občianskej náuky vždy spája akademickú náročnosť a ohľaduplnosť.“