Nové dokumenty k dispozícii

Nové dokumenty sú k dispozícii na stránke : https://ecolefrancaise.sk/nasa-skola/sprava-skoly/dolezite-dokumenty/

  • Stanovy združenia AEFB
  • Dohoda v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ministrom Európy a zahraničných vecí Francúzskej republiky na obdobie rokov 2021-2024
  • Dohoda s AEFE