Darovanie percenta z daní

Slovenská legislatíva umožňuje každému daňovníkovi venovať určité % zo svojej zaplatenej dane neziskovej organizácii.

Ako postupovať, ak sa rozhodnete venovať nám svoje % z daní ?

1/ Ak ste zamestnancom :

Do 15. februára : požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

– Stiahnite si dokument VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane (s vyplnenými údajmi nášho združenia), vyplňte ďalšie údaje o Vás a sumu zodpovedajúcu 2% (resp. 3%) zaplatenej dane (min. 3€), nezabudnite uviesť dátum a podpísať ho.

Do 30. apríla : zašlite obe tieto tlačivá (teda Vyhlásenie o poukázaní sumy spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na daňový úrad, pod ktorý patríte, príp. na centrálu: Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava 5.

– Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.

2/ Ak ste živnostníkom alebo právnickou osobou :

Živnostníci môžu darovať 2% (resp. 3%) zo zaplatenej dane.

Právnické osoby (spoločnosti) môžu darovať 1% (resp. 2%) zo zaplatenej dane.

Do 2. apríla : uveďte vo svojom daňovom priznaní (ktoré je potrebné podať v rovnakej lehote aj v prípade odkladu podania daňového priznania) v časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“, údaje o prijímateľovi, ktorým je naše združenie :

  • IČO : 30846510
  • Obchodné meno : Združenie pre francúzsku školu v Bratislave

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom :

daf@efib.sk

+421 905 887 508

 

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú nás podporiť!

Riadiaci výbor Združenia pre francúzsku školu v Bratislave