Deň na 1. stupni ZŠ

1. stupeň základnej školy (1. až 5. ročník)

od 7:45 hod.

Príchod do triedy

od 8:00 do 11:30 hod.

Vyučovanie

od 11:30 do 13:00 hod.

Obed a oddych

od 13:00 do 15:00 hod.

Aktivity v triede

15:00 - 16:00 hod.

Štúdium pod dohľadom od pondelka do štvrtka

Školský klub je otvorený v pondelok až štvrtok do 17:00 hod., v piatok do 16:00 hod.