Gymnázium

Pre žiakov vo veku 15 až 17 rokov (triedy 2nde, 1ère, Tale).