Prezentácia

Zápis do gymnázia závisí od rozhodnutia triednej rady v triede 3ème pre žiakov EFIB, žiakov iných francúzskych školských zariadení v zahraničí alebo žiakov z Francúzska. 

Ostatní žiaci musia prejsť prijímacími skúškami. 

 

3 ročníky gymnázia pripravujú žiakov na : 

 • francúzsku maturitu, ktorá je medzinárodne uznávaná,
 • vyššie vzdelanie (vo Francúzsku alebo v iných krajinách) v súlade s individuálnym projektom a želaniami každého žiaka.

Žiaci na gymnáziu majú každý rok v rozvrhu 72 hodín “accompagnement personnalisé” s cieľom :  

 • pomôcť im pri prípadných študijných ťažkostiach,
 • hlbšie rozvíjať ich znalosti,
 • pomôcť im pri výbere ďalšieho študijného a profesijného zamerania.

 

V ročníku Seconde :

 • Spoločné predmety sú povinné pre všetkých žiakov.
 • Žiaci objavujú ekonomické a spoločenské vedy (SES) ako aj výpočtové systémy a technické vedy. 
 • Môžu si vybrať aj voliteľné predmety. 
 • Žiaci Seconde majú príležitosť zapojiť sa do výmenného programu ADN AEFE.

 

Počas záverečného cyklu – ročníky Première a Terminale :

 • Spoločné predmety zostávajú povinné : francúzština (Première), filozofia (Terminale), cudzie jazyky, dejepis, zemepis, etická výchova, vedecké predmety a telesná výchova.
 • Si každý žiak vyberá špecializácie (ktoré sa vyučujú 12h týždenne) : 3 špecializácie v Première (4h každá), z ktorých si žiak v ročníku Terminale vyberie 2 s ktorými chce pokračovať (6h každá).
 • Žiaci si môžu vybrať aj voliteľné predmety ako napríklad tretí cudzí jazyk (LVC).
 • Ďalší voliteľný predmet, v nadväznosti na jednu zo špecializácií, si môžu žiaci vybrať v ročníku Terminale.

Každému ročníku je k dispozícii :  

 •  triedny profesor
 • referent spomedzi vedenia školy,
 • oddelenie vie scolaire (dohľad na absencie a neskoré príchody, šírenie informácií, dozor, pomoc pri domácich úlohách, komunikácia s rodinami…)

 

100% prvých maturantov EFIB získalo v júni 2021 Baccalauréat s vyznamenaním :

 • “Assez Bien” : 25%, 
 • “Bien” : 75%.

 

Ako prebieha vyučovanie na gymnáziu?