Študijné a profesijné poradenstvo

Študijné a profesijné poradenstvo je základom doplnkového študijného programu “Avenir” (Budúcnosť) od ročníka 6ème po ročník Terminale.

Na gymnáziu sú tejto téme venované hodiny “accompagnement personnalisé” :

 • V ročníku Seconde sa tieto hodiny zameriavajú na výber špecializácií podľa záujmov, želaní a budúcich projektov žiakov.
 • V ročníkoch Première a Terminale sa tieto hodiny zameriavajú sa upresnenie projektu vyššieho vzdelania žiakov.

 

Základom je sebapoznanie a objavovanie rôznych profesií, trhu práce a možností ďalšieho vzdelávania. Za týmto účelom sa žiaci zúčastňujú :

 • stáží na objavovanie pracovného prostredia v ročníkoch 3ème/2nde,
 • podujatia “forums des métiers” (stretnutie žiakov s profesionálmi), 
 • týždňov “orientation”, 
 • osobných pohovorov, 
 • konferencií (napríklad : riaditeľ Sciences Po, vedci, profesionálni športovci, absolventi EFIB…)
 • prezentácie školského psychológa (so zameraním na študijné a profesijné poradenstvo) z Akadémie v Štrasburgu, 
 • webinárov vo formáte MOOC, 
 • virtuálnych salónov študijného a profesijného poradenstva AGORA – Studyrama…

 

Žiaci sú pri výbere sprevádzaní svojimi profesormi, najmä ich triednymi profesormi, a poradcom v rámci školy (M. Michelon :  adjoint@efib.sk).

CCC (školská knižnica) disponuje bohatou dokumentáciou, v papierovej alebo elektronickej podobe, ktorá pomáha žiakom pri budovaní ich projektu ďalšieho zamerania.

Po ukončení gymnázia idú žiaci študovať do Francúzska alebo do zahraničia.

Pre štúdium vo Francúzsku 

Stretnutia s poradcom a výmeny

 • Možnosť online stretnutia so študijným a profesijným poradcom (od 10tej do 12tej cez pracovné dni) : nájdete tu priestor na chatovanie so špecialistom pre študijné a profesijné poradenstvo. Na mape Francúzska vyberte „INÁ KRAJINA“ (AUTRE PAYS) a následne „Som žiakom školského zariadenia siete AEFE“ (Vous êtes scolarisés dans un établissement de l’AEFE).
 • AGORA Monde :  nástroj pre spoluprácu medzi stredoškolákmi siete škôl AEFE umožňujúc výmenné pobyty a stretnutia s čerstvými absolventmi ako doplnková pomoc pri výbere ďalšieho zamerania.