Materská škola

Pre žiakov vo veku 2 až 5 rokov (triedy PS, MS, GS).