Trieda 2-ročných detí

Deti od 2 do 3 rokov (deti narodené v roku 2020, na začiatku školského roka 2022) prijímame do triedy Toute Petite Section (TPS) od pondelka do piatka.

EFIB ponúka túto možnosť prvého vzdelávania rodinám, ktoré chcú svoje deti aj ďalej vzdelávať vo francúzštine v rámci materskej školy EFIB.

Deti v triede TPS zdieľajú priestory a majú spoločné aktivity s žiakmi triedy Petite Section (PS).

Disponujú zároveň vhodným prostredím, ktoré zodpovedá ich rytmu a ich vývoju. 

 

V TPS postupne objavujú :

  • socializáciu mimo rodinného kruhu s inými deťmi a dospelými,
  • školské prostredie : život v skupine, organizáciu času, štruktúrované vyučovanie, pravidlá …,
  • možnosti jazyka pri komunikácií a vyjadrovaní potrieb, pri porozumení príkazov a rozprávok… po slovensky a po francúzsky.