Športové združenie

Športové združenie EFIB je súčasťou UNSS a športovej ligy ZECO AEFE.

Členstvo v športovom združení je otvorené všetkým žiakom collège (2. stupňa ZŠ), ktorí sa chcú venovať športovým aktivitám aj mimo hodín telesnej výchovy. 

Športové združenie ponúka aktivity, ako sú napríklad : kanoe, kajak, touch rugby, športové lezenie… s cieľom priblížiť žiakom každý mesiac novú športovú aktivitu a umožniť im si ju vyskúšať na vlastnej koži.  

Členovia združenia sa zároveň podieľajú na organizácii podujatí, ako je napríklad školský crossový beh, športové zápasy, olympijský a paralympijský týždeň… Okrem športových aktivít im združenie pravidelne umožňuje aj vyskúšať si rolu rozhodcu a komunikovať vo viacjazyčnom prostredí. 

Angažovanosť žiakov vo fungovaní športového združenia v nich rozvíja zmysel pre zodpovednosť, samostatnosť, rešpekt, spoluprácu a schopnosť ujať sa iniciatívy. Zároveň ich športové združenie vedie k zdravému životnému štýlu a dobrým návykom.