Principes de protection des données

Spracúvanie osobných údajov

Naša škola plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj « Nariadenie ») a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj « Zákon »).

Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti:

Súkromná spojená škola francúzsko – slovenská,
Marie Curie Sklodowskej č. 1,
85104 Bratislava, IČO: 53200268


alebo prostredníctvom e-mailu: gdpr@efib.sk

Práva dotknutej osoby

Informácie o spracúvaní osobných údajov