MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY OZ Krúžky v škole  2023/24

S výtvarnou okolo sveta

Krúžky v škole ponúkajú vďaka vlastným metodikám jedinečné spojenie výtvarnej výchovy so spoznávaním rôznych krajín sveta. Deti na krúžku „precestujú“ svet a oboznámia sa so zaujímavosťami z rôznych krajín od Austrálie až po Japonsko, napríklad s umením, kultúrou, zvykmi, alebo s prírodnými zaujímavosťami. Pri tvorbe sa deti zoznámia s rôznymi výtvarnými technikami, zapoja svoju predstavivosť a rozvinú tvorivosť.

Hra na flaute

Cieľom tohto krúžku nie je iba, aby sa deti naučili čítať a písať noty, správne fúkať do flauty a držať hmaty. V Krúžkoch v škole je pre nás dôležité rozvíjať lásku k hudbe. Vďaka tomu, že tento krúžok prebieha v malej skupinke, deti sa na lekciách okrem hrania na flautu zabávajú hraním rôznych hier s hudobnou tematikou, spoznávajú aj iné hudobné nástroje, napríklad rytmické, vďaka ktorým sa zlepšujú vo svojom cítení rytmu.

Tanec a hip hop

Tanec v sebe spája umenie a šport. Na krúžku deti tancujú na hudobnú predlohu, učia sa vnímať rytmus, zlepšujú koordináciu svojho tela a zvyšujú svoj pohybový rozsah. Na našom krúžku sa deti venujú tancom rôznych štýlov a učia sa rôzne tanečné techniky. To všetko sa na krúžku deje zábavnou formou.

Futbal

V krúžku futbal sa deti učia, ako sa správne prihráva, strieľa a ako si udržia loptu počas hry. Okrem technických záležitostí sa vďaka futbalu deti naučia spolupracovať v tíme, zlepšia svoju sústredenosť a oboznámia sa so zásadami fair play. Okrem futbalu sa deti na krúžku venujú aj rôznym cvičeniam a hrám, ktoré zvyšujú ich kondíciu a ohybnosť.

Atletika

Atletika je krúžok, kde sa deti zoznámia s rôznymi atletickými disciplínami, napríklad behom, skokom, hodom. Zahrajú sa rôzne hry, vyskúšajú si rôzne cvičenia a zlepšia svoju kondíciu aj koordináciu pohybov. Daný krúžok môže slúžiť ako atletická príprava pre tých, ktorí si v budúcnosti vyberú iný šport.

Logické a vedomostné hry

Krúžok je zameraný na to, aby sa deti zdokonaľovali v logickom myslení a zlepšovali svoju pamäť. Deti si na krúžku vyskúšajú najrôznejšie spoločenské hry – stolové aj kartové, logické, strategické aj vedomostné. Na krúžku sa vďaka hrám deti zabavia, uvedomia si dôležitosť hry podľa pravidiel,  naučia sa prehrávať a zlepšia sa v sústredenosti a sebaovládaní.