Z histórie školy

30. marec
2023

20. Výročie školy

2023
Certifikát ECOSCHOOL
2023
2021

Prví maturanti a projekt realitného rozvoja

2020

Akrediácia gymnázia fr. Ministerstvom školstva (330 žiakov)

2018

Akreditácia gymnázia slovenským Ministerstvom školstva

2017

Akreditácia 2.stupňa ZŠ fr. Ministerstvom školstva a otvorenie gymnázia

2014

Akreditácia slovenským Ministerstvom školstva

2014

Nové priestory v Petržalke a otvorenie triedy pre najmenších (200 žiakov)

2010

Projekt hľadania nových priestorov (viac ako 150 žiakov)

2007

Otvorenie 2. stupňa ZŠ s podporou CNED

2006

Rýchly nárast počtu žiakov (94 žiakov)

2004

Akreditácia francúzskym Ministerstvom školstva a uzavretie dohody s Agentúrou AEFE

2003

Založenie EFIB (8 žiakov)