ASSR a PIX

ASSR

Vzdelávanie o bezpečnosti na cestách postupne vedie žiakov k zodpovednému správaniu na cestách počas celej ich školskej dochádzky.

Toto vzdelávanie prebieha v rámci viacerých predmetov a je súčasťou školského a rozvrhu a programu. Je zároveň jeden z komponentov základného vzdelania žiakov.  

Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o bezpečnosti na cestách a vytvoriť návyky zodpovedného správania pre mladých účastníkov cestnej premávky, či sú chodci, cyklisti, vodiči motocyklov alebo pasažieri.

 

Žiakov čakajú dve skúšky na 2. stupni ZŠ : 

  • ASSR1 v ročníku 5ème :  povinný pre francúzske osvedčenie BSR (brevet de sécurité routière), ktoré je povinné pre získanie vodičského preukazu na vedenie motocyklov alebo ľahkých štvorkoliek od 14 rokov.
  • ASSR2 v ročníku 3ème :  umožňuje získanie vodičského preukazu vo Francúzsku a môže nahradiť ASSR1 pri získavaní osvedčenia BSR.

 

Skúšky sa uskutočňujú počas druhého polroka. 

Osvedčenie získajú žiaci, ktorí dosiahnu známku aspoň 10/20. 

Osvedčenia ASSR1 a 2 musia starostlivo uchovať žiak a jeho rodina. 

PIX

Referenčný rámec pre počítačové zručnosti (cadre de référence des compétences numériques CRCN) uľahčuje mobilitu žiakov a študentov v Európe. 

Rozdeľuje sa na päť kategórií a šestnásť zručností :

  • Informácie a dáta :  hľadať a monitorovať informácie, spravovať údaje, spracovať údaj. 
  • Komunikácia a spolupráca : komunikovať, zdieľať a zverejňovať, spolupracovať, nájsť si miesto v digitálnom svete.
  • Tvorba obsahu : vytvárať textové dokumenty, vytvárať multimediálne dokumenty, prispôsobovať dokumenty ich účelu, programovať. 
  • Ochrana a bezpečnosť : zvyšovať bezpečnosť digitálneho prostredia, zabezpečiť ochranu osobných údajov, chrániť zdravie, duševné zdravi a životné prostredie.
  • Digitálne prostredie : riešiť technické problémy, rozvíjať zručnosti v digitálnom prostredí. 

 

CRCN platí pre žiakov od materskej školy po univerzitu. 

Z 8 úrovní ovládania môžu žiaci a študenti získať osvedčenie o ovládaní prvých 5 úrovní.

Digitálne školenie prebieha v rámci povinných predmetov v súlade so školským programom a základným vzdelávaním žiakov.

Od ročníka 5ème má každý žiak účet na platforme Pix, ktorý je platný počas celej jeho ďalšej školskej dochádzky.

Postupne buduje svoje digitálne zručnosti a pripravuje sa na získanie certifikátu. 

Certifikát Pix je povinný, od školského roka 2021/2022, pre žiakov ročníka 3ème na 2. stupni ZŠ a ročníka Terminale na gymnáziu. 

Certifikát Pix osvedčuje ovládanie predpísaných digitálnych zručností. Je uznávaný francúzskym štátom a všeobecnejšie aj na trhu práce. 

Je výhodou pri hľadaní stáží a pri zápise na vysokú školu.

Platí 3 roky nakoľko sa digitálne zručnosti a prostredie rýchlo menia.