Obstarávanie

Prebiehajúce obstarávania v Súkromnej spojenej škole francúzsko-slovenskej :

VÝZVA - Zabezpečenie stravovania pre žiakov a zamestnancov pre školský rok 2022-2023