Deň v materskej škole

Sekcia pre najmenších - TPS

od 7:45 hod.

Príchod do triedy

od 8:00 do 11:15 hod.

Aktivity v triede

Desiata počas dopoludnia

od 11:15 do 11:45 hod.

Obed

od 12:00 hod.

Popoludňajší odpočinok

do 15:00 hod.

Popoludňajšie aktivity

Olovrant

od 15:00 hod.

Odovzdávanie detí rodičom

1., 2. a 3. trieda MŠ (PS, MS, GS)

medzi 7:30 a 8:00 hod.

Príchod do triedy

od 8:00 do 11:15 hod.

Aktivity v triede

Desiata počas dopoludnia

o 11:15 hod.

Obed

od 12:15 hod.

Popoludňajší odpočínok

do 15:00 hod.

Aktivity v triede (v závislosti od času prebudenia každého dieťaťa)

Olovrant

od 15:00 hod.

Odchod alebo družina

Ako prebieha vyučovanie v cykle prvotného vzdelávania? Vyučovanie v 1.cykle (PS,MS,GS)