Prezentácia

Žiaci nastupujú do 1. stupňa ZŠ vo veku 6 rokov. 

1 stupeň ZŠ sa skladá z 5 ročníkov :

  • “Cours Préparatoire” (CP – 1. ročník ZŠ), “Cours Élémentaire 1ère année” (CE1 – 2. ročník ZŠ) a “Cours Élémentaire 2ème année” (CE2 – 3. ročník ZŠ). Tieto 3 ročníky zodpovedajú cyklu 2. 
  • “Cours Moyen 1ère année” (CM1 – 4. ročník ZŠ) a “Cours Moyen 2ème année” (CM2 – 5. ročník ZŠ). Tieto ročníky zodpovedajú prvým 2 rokom cyklu 3. 

 

Vyučovanie francúzštiny po francúzsky zaručuje skúsený učiteľ francúzskeho pôvodu, ktorý vyučuje viacero predmetov v danej triede. Organizuje si všetky rôzne oblasti vyučovania v súlade s programami a rozvrhmi francúzskeho ministerstva školstva.

Zohľadnenie rozmanitosti žiakov, ktorá vyplýva z rôznych úrovní ovládania francúzskeho jazyka (vzhľadom na to, že časť žiakov francúzsky jazyk neovláda, alebo len minimálne) je umožnené vďaka špeciálnemu začleňovaciemu programu FLSco (vyučovanie francúzskeho jazyka ako jazyka vyučovania) pre žiakov, ktorých materský jazyk nie je francúzština.

Vyučovanie slovenčiny na úrovni materského jazyka pre žiakov slovenského pôvodu je zaručené kvalifikovaným učiteľom slovenčiny v súlade s programami slovenského ministerstva školstva. 

Vyučovanie slovenčiny na úrovni cudzieho jazyka pre ostatných žiakov je zaručené bilingválnym učiteľom, ktorý prispôsobuje učivo ich znalostiam. 

Postupné osvojovanie si francúzskeho a slovenského jazyka (pre žiakov slovenského pôvodu) prebieha simultánne u žiakov v mladom veku. V oboch jazykoch sa učia čítať, rozumieť a vyjadrovať sa (ústne a písomne). 

Žiaci, ktorých materský jazyk nie je francúzština pri zápise do školy, získajú v triede CM1 (4. ročník ZŠ) diplom DELF Prim

Žiaci, ktorí sa učia slovenčinu na úrovni materského jazyka, absolvujú v triede CM2 (5. ročník ZŠ) skúšku Testovanie 5.

Vyučovanie angličtiny, ktoré začína v poslednom ročníku materskej školy, pokračuje a postupne sa zintenzívňuje počas všetkých ročníkov 1. stupňa ZŠ pod vedením native speaker učiteľa.

Prvé znalosti v matematike, rešpekt k ostatným a otvorenosť voči svetu (skrz vedu, umenie, digitálne technológie, telesnú výchovu…) sú taktiež priority v 1. stupni ZŠ.

V 1. stupni ZŠ sa žiaci denne venujú mentálnym matematickým výpočtom aspoň 15 minút denne a čítaniu a písaniu dohromady aspoň 2.5 hodiny denne počas rôznych aktivít školského dňa. Každý deň je zároveň naplánovaných 30 minút fyzickej aktivity

Ako vyzerá deň na prvom stupni ZŠ? Deň na 1. stupni ZŠ