Hygienické opatrenia

Zelená otvoreným školám – základné pravidlá :

– nosenie rúšok a respirátorov v školách už nie je povinné,
– izoláciu po pozitívnom teste (PCR, LAMP, Ag, PoC, domáci samotest) nariaďuje lekár,
– izolácia pozitívnej osoby trvá 5 dní,
– ak pretrvávajú príznaky, o ukončení izolácie rozhoduje lekár,
– 5 dní po ukončení izolácie je povinnosť v priestoroch školy nosiť respirátor (deťom v školách postačuje aj chirurgické rúško),
– o povinnosti nastúpiť do karantény pre osobou po úzkom kontakte rozhoduje lekár,
– po každom prerušení dochádzky dieťaťa do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.