Hygienické opatrenia

Od 25/04/22 platia nasledovné pravidlá :

– nosenie rúšok a respirátorov v školách už nie je povinné,
– nosenie respirátorov má však stále význam najmä pre rizikové skupiny osôb a nezaočkovaných ľudí,
– izolácia po pozitívnom teste (PCR, LAMP, Ag, PoC, domáci samotest) platí aj naďalej,
– izolácia pozitívnej osoby trvá 5 dní,
– ak pretrvávajú príznaky, o ukončení izolácie rozhoduje lekár,
– 5 dní po ukončení izolácie povinnosť nosiť respirátor (deťom v školách postačuje aj chirurgické rúško),
– o povinnosti nastúpiť do karantény pre osobou po úzkom kontakte môže rozhodnúť lekár.
 

Zdravie našich žiakov je našou prioritou. Preto sme v rámci EFIB zaviedli nasledovné posilnené hygienické pravidlá a návyky : 

  •       Povinná dezinfekcia rúk každej osoby, ktorá vojde do budovy školy,
  •       Minimalizované miešanie tried,
  •       Konkrétne určený stôl pre každú triedu v školskej jedálni,
  •       Voľne prístupné dávkovače dezinfekcie vo všetkých spoločných priestoroch,
  •       Posilnené upratovacie služby v interiéri (dezinfekcia pracovných plôch, kľučiek dverí, toaliet, atď. viackrát za deň),
  •       Povinné umývanie rúk žiakov pod dohľadom učiteľa po každom návrate do triedy počas dňa,  
  •       Každodenná výchova k dobrým hygienickým návykom.