Bezpečnosť

Naša škola na začiatku každého školského roka pripravuje detailný bezpečnostný plán PPMS s cieľom definovať správne počínanie v prípade výskytu krízovej situácie v dôsledku výnimočnej udalosti

Tento plán je odsúhlasený Francúzskym veľvyslanectvom na Slovensku. 

PPMS slúži k zaisteniu bezpečnosti žiakov a zamestnancov v čo najlepších podmienkach do príchodu záchranných služieb. PPMS sa riadi oficiálnymi smernicami príslušných orgánov.

EFIB organizuje 4 až 5 nácvikov plánu PPMS počas školského roka, aby vedeli všetci členovia školskej komunity správne reagovať v rôznych krízových situáciách.

Tieto cvičenia sú súčasťou občianskej náuky našich žiakov.

Na stiahnutie