Zamestnať sa v EFIB

EFIB zaznamenáva rýchly rast. 

Jej dvojitá akreditácia francúzskym a slovenským ministerstvom školstva, od materskej školy po gymnázium, jej zaručuje oficiálne uznanie v oboch krajinách ako aj otvorenosť voči Slovensku. 

Jej členstvo v sieti škôl AEFE prispieva k zdieľaniu spoločných hodnôt skrz projekty vedúce k súdržnosti medzi školami a dostupnosť zdieľaných zdrojov pre zamestnancov.

Všetky školské úrovne navštevujú rovnaké priestory, umožňujúc vytváranie vzťahov medzi členmi školskej komunity ako aj pedagogickú kontinuitu z pohľadu žiakov. 

Všetkých zamestnancov školy spájajú nasledovné vlastnosti :

  • Kladú dôraz na tímovú prácu.
  • Ovládajú francúzsky jazyk, jeden alebo viacero ďalších jazykov a digitálne technológie.
  • Preukazujú otvorenosť a zmysel pre spoluprácu. 

 

Kandidatúry a žiadosti o informácie môžete adresovať na : secretariat@efib.sk.