Skúška Baccalauréat

Baccalauréat je vo Francúzsku prvým stupňom vyššieho vzdelania, ukončuje vzdelávací proces v lycée (gymnáziu) a je zároveň bránou do ďalšieho, vyššieho, vzdelávania.

Celková známka Baccalauréat sa skladá z :

  • Priemeru dosiahnutých známok počas záverečného cyklu (ročníky Première a Terminale) – 40 % finálnej známky. Táto známka hodnotí povinné predmety, ktoré nevyžadujú skúšku v rámci Baccalauréat. Ďalšie informácie tu.
  • Výsledkov z piatich skúšok60 % finálnej známky.

Žiaci získajú Baccalauréat keď dosiahnu finálnu známku s priemerom minimálne 10/20.  

Môžu získať vyznamenanie :

  • “Assez Bien” : pri priemere od 12 (vrátane) do 14 z 20,
  • “Bien” : pri priemere od 14 (vrátane) do 16 z 20,
  • “Très Bien” : pri priemere od 16 (vrátane) do 18 z 20,
  • “Très Bien” s vyznamenaním poroty : pri priemere minimálne 18 z 20.

 

Získané vyznamenanie a špecializácie z ročníka Terminale sú uvedené na diplome. 

Termíny skúšky 2022 : 

  • Première : písomná časť piatok 3. júna / ústna časť 16. až 27. júna 
  • Terminale : 16. mája až 16. júna