Prezentácia

2. stupeň ZŠ (collège) znamená pre žiakov vstup do 2. stupňa školského vzdelávania.

2. stupeň ZŠ sa rozdeľuje na 4 ročníky :

 • 6ème – posledný ročník 3. cykla (t.j. konsolidačný cyklus),
 • 5ème, 4ème a  3ème – ročníky 4. cykla (t.j. prehlbovací cyklus).

Vyučovanie zodpovedá francúzskemu školskému programu vo všetkých predmetoch.

Slovenčina na úrovni materského jazyka (vyučovaná podľa slovenského školského programu) a slovenčina na úrovni cudzieho jazyka sú vyučované vo všetkých ročníkoch. 

Každému ročníku je k dispozícii :  

 •  triedny profesor
 •  referent spomedzi vedenia školy,
 •  oddelenie vie scolaire (dohľad na absencie a neskoré príchody, šírenie informácií, dozor, pomoc pri domácich úlohách, komunikácia s rodinami…)

Viacjazyčnosť žiakov, skrz ich osobnosť ako aj jazykové znalosti, sa prehlbuje počas celého štúdia na 2. stupni ZŠ.

Už pri nástupe do ročníka 6ème má každý žiak povinnosť učiť sa ďalší cudzí jazyk : nemčinu alebo španielčinu. 

V ročníkoch 5ème, 4ème a  3ème majú žiaci dodatočný predmet “vyučovanie európskych jazykov a kultúr” v anglickom jazyku (ELCE – Enseignement des langues et cultures européennes).

Dodatočné vyučovanie francúzskeho jazyka v ročníkoch 6ème a 5ème je k dispozícii žiakom, ktorí sa zapísali do francúzskeho vzdelávacieho systému v neskoršom veku.

Počas 4 ročníkov v collège žiak taktiež rozvíja : 

 • náročné no efektívne pracovné metódy,  
 • spoločnú kultúru,
 • kritické myslenie a angažovanosť.

Po ukončení collège získa žiak nasledovné diplomy : 

 • Diplôme National du Brevet (DNB), ktorý je príležitosťou pre žiakov zažiť po prvýkrát ozajstnú oficiálnu skúšku a ktorý zohľadňuje všetky zručnosti a znalosti 4. cykla.
 • Testovanie 9 získavajú žiaci v súlade s očakávaniami slovenského ministerstva školstva v poslednom ročníku (9. ročník) základnej školy. 

 

100% žiakov EFIB získalo v júni 2021 DNB s nasledovným vyznamenaním :

 • “Assez Bien”: 15%, 
 • “Bien”: 23% 
 • “Très Bien”: 62%.

 

Po ukončení collège, t.j. 2. stupňa ZŠ, môžu žiaci pokračovať v štúdiu v EFIB a pripravovať maturitu (Baccaulauréat). 

Ako prebieha vyučovanie na 2. stupni ZŠ?