Doplnkové študijné programy

Doplnkové študijné programy sú založené na dvoch pilieroch : 

  • Postupne získavané znalosti a zručnosti sa akumulujú počas celej školskej dochádzky žiakov. 

Každý žiak potrebuje pravidelné a organizované príležitosti, ktoré ho posúvajú vpred pri výbere jeho ďalšieho zamerania a budovaní svojho vzdelania.  

  •  Žiak je hlavným aktérom pri budovaní svojho vzdelania.

 Každý žiak musí byť za týmto účelom sprevádzaný celým pedagogickým tímom.

 

Štyri doplnkové študijné programy sú organizované so žiakmi a pre žiakov EFIB :

  • Program “Avenir” (Budúcnosť)

Od triedy 6ème po triedu Terminale postupne buduje každý žiak projekt svojho ďalšieho študijného zamerania a objavuje trh práce.

  • Občiansky program

Od základnej školy po gymnázium si žiak buduje občianske a morálne cítenie, kritické myslenie a vzťah k angažovanosti.

  • Program umeleckej a kultúrnej výchovy

Od základnej školy po gymnázium si žiak buduje osobný vzťah k umeniu nakoľko je pravidelne vystavovaný rôznym formám umenia.

  • Program výchovy k zdraviu

Tento program, od materskej školy po gymnázium, zahŕňa vzdelávacie a pedagogické aktivity zamerané na ochranu zdravia a prevenciu rizikového správania.

 

Tieto štyri doplnkové študijné programy sú súčasťou projektu školy a pedagogickej organizácie EFIB. 

Sú zároveň súčasťou oficiálne stanoveného základného vzdelania od  triedy CP po triedu 3ème.

Doplnkové študijné programy sú prioritou v collège.

Žiaci sú v tomto veku dostatočne samostatní na to, aby mohli byť hlavnými aktérmi týchto programov pod dohľadom svojich učiteľov.

 

Súčasťou vzdelávania sú taktiež vzdelávanie o bezpečnosti na cestách (ASSR) a referenčný rámec pre počítačové zručnosti (CRCN)