Štipendiá AEFE

Školské štipendiá sú určené pre žiakov :

  •  francúzskej národnosti, 
  •  ktorí dosiahli vek minimálne troch rokov 31. decembra daného školského roka,
  •  ktorí žijú na Slovensku spolu s matkou alebo otcom,
  •  ktorí sú zaregistrovaní v medzinárodnom registri francúzskych občanov žijúcich mimo územia Francúzska,
  •  ktorí navštevujú alebo ktorým prebieha zápis vo Francúzskej medzinárodnej škole v Bratislave (EFIB).

 

Agentúra pre francúzske vzdelávanie v zahraničí (AEFE) môže poskytnúť pomoc pri financovaní školských poplatkov v závislosti od príjmov a majetku rodín.  

Školské štipendiá sú vyplácané priamo školskémy zariadeniu a pokrývajú všetky alebo časť školských poplatkov (poplatok za prvý zápis, ročné školné, stravné, skúšky…).

Žiadosť o štipendium je potrebné odoslať každý rok.

Potrebná dokumentácia je odovzdávaná konzulárnej sekcii francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku v mesiacoch január-február (v kalendárnom roku začiatku školského roka, ktorý je predmetom štipendia), ak to nie je možné, v septembri (napríklad v prípade francúzskych rodín, ktoré sa presťahovali na Slovensko tesne pred začiatkom školského roka). 

 

Kontakt

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku

Konzulárne oddelenie

Hlavné námestie 7

812 83 Bratislava

Telefón : +421 2 59 34 71 22

 

consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr

žiadosť o štipendium_formulár_fr_2024/2025      

Konzulárne oddelenie – Dodatočné informácie