Vyučovanie v 1. cykle (PS, MS, GS)

Vyučovací program v materskej škole zodpovedá programu francúzskeho ministerstva školstva.                      

Rozdeľuje vyučovanie v rámci CYKLU PRVOTNÉHO VZDELÁVANIA do troch ročníkov : 

 • Petite section : PS – 3. rok života dieťaťa
 • Moyenne section : MS – 4. rok života dieťaťa
 • Grande section : GS – 5. rok života dieťaťa

 

Má vaše dieťa 2-3 roky? Zistite viac o triede dvojročných. Toute petite section : TSP – 2.-3. rok života dieťaťa 

Vzdelávanie rozdeľujeme do piatich kategórií : 

 • využívať jazyk vo všetkých jeho rozmeroch
 • konať, vyjadrovať sa a porozumieť skrz fyzickú aktivitu 
 • konať, vyjadrovať sa a porozumieť skrz umelecké aktivity
 • osvojiť si prvé metódy štruktúrovania myšlienok
 • objavovať svet

Online platforma na sledovanie procesu vzdelávania – aplikácia Je valide

 • Dieťa sa aktívne zúčastňuje svojho hodnotenia, zisťuje, čo sa od neho očakáva a dosahuje pokroky.  
 • Rodičia sú zúčastnení vďaka pravidelnej a pozitívnej komunikácií o procese vzdelávania a pokrokoch ich detí.

 

Individuálne zhrnutie získaných znalostí a zručností je odovzdané rodičom na konci cyklu (GS). 

 • Sumarizuje znalosti a zručnosti ich dieťaťa po ukončení školskej dochádzky v materskej škole. 
 • Toto zhrnutie umožňuje dôkladne pripraviť nástup do 1. ročníka ZŠ, 1. ročníka 2. cyklu, v spolupráci s budúcimi učiteľmi dieťaťa.