1. stupeň ZŠ

Pre žiakov vo veku 6 až 10 rokov (triedy CP, CE1, CE2, CM1, CM2).