Inkluzívna škola

EFIB je inkluzívna škola, ktorá ponúka kvalitné vzdelanie pre žiakov od materskej školy po gymnázium pričom vždy zohľadňuje ich jedinečnosť a osobitné vzdelávacie potreby. 

Naša škola s ohľaduplnosťou prijíma žiakov : 

  • ktorí potrebujú dlhodobú osobitnú zdravotnú starostlivosť, 
  • ktorí majú ťažkosti v škole bez súvislosti s poruchami učenia,
  • ktorí neovládajú francúzštinu,
  • ktorí sú profesionálne identifikovaní ako intelektovo nadaní,
  • ktorí majú ťažkosti v škole v súvislosti s jednou alebo viacerými profesionálne diagnostikovanými poruchami učenia,
  • ktorí sú zdravotne postihnutí.

Naša škola chce týmto žiakom ponúknuť osobitnú pozornosť ich učiteľov a vychovávateľov. Naša škola ich sprevádza počas celého obdobia školskej dochádzky. 

Úpravy a opatrenia určené na prispôsobenie vyučovania odporúčané francúzskym ministerstvom školstva sú aplikované počas vyučovacích hodín. 

Tieto opatrenia sú taktiež aplikované počas skúšok DNB a Baccalauréat, po odoslaní písomnej žiadosti rodinou a informovaní príslušného rektorátu v Štrasburgu. 

Aký plán? Pre koho?