Štúdium pod dohľadom

  • Bezplatná služba pre žiakov CP až CM2 (1. až 5. ročník ZŠ). V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa vopred.

 

  • Opora pre rodičov v dohľade nad vzdelávacím procesom ich dieťaťa.  

 

  • Doplnková pedagogická pomoc a dohľad, ktoré po vyučovaní prehlbujú a prispôsobujú učivo preberané v triede s cieľom uľahčiť vzdelávanie žiakov.

 

  • Hodina s triednym učiteľom : pondelok až štvrtok od 15:00 do 16:00, po francúzsky (trikrát týždenne) a po slovensky (raz týždenne).