Vyučovanie v 3. cykle (CM1, CM2)

Program 3. cyklu presne zodpovedá programu francúzskeho ministerstva školstva s výnimkou dodatočného vyučovania slovenčiny a posilneného vyučovania angličtiny.   

Vyučovanie v rámci CYKLU KONSOLIDÁCIE sa rozdeľuje do dvoch posledných ročníkov 1. stupňa ZŠ a prvého ročníka 2. stupňa ZŠ (trieda 6ème v collège) :

  • Cours Moyen 1ère année : CM1  – 9. rok života dieťaťa 
  • Cours Moyen 2ème année : CM2 – 10. rok života dieťaťa

 

Ovládanie francúzskeho a slovenského jazyka (pre žiakov slovenského pôvodu), matematika a osvojovanie si anglického jazyka sú aj naďalej prioritné ciele vyučovania. 

V 3. cykle žiaci objavujú vedu a techniku, dejepis a zemepis a dejiny umenia. 

Pre žiakov sú organizované mnohé projekty, častokrát spájajúce viaceré predmety, v spolupráci s inými triedami (či s mladšími alebo staršími žiakmi) alebo s partnerskými inštitúciami. Tieto projekty ponúkajú možnosť vzdelávať sa inak, dávajú praktický zmysel učivu a umožňujú využiť a podporiť talenty všetkých žiakov.

Týždenný rozvrh vyučovania v 3. cykle

Tri individuálne stretnutia medzi rodinou a učiteľmi sú organizované počas každého školského roka s cieľom spoločne zhodnotiť pokroky dieťaťa.

Elektronická žiacka knižka je dostupná v aplikácii Pronote Primaire a sumarizuje nové znalosti a pokroky žiaka za každý polrok.

Vysvedčenia po slovensky a v súlade so slovenským zákonom sú taktiež vyhotovované každý polrok.