Prezentácia

Materská škola je škola objavovania jazyka.

V EFIB deti vylepšujú svoju znalosť materského jazyka, učia sa francúzsky jazyk a vyvíjajú sa vo viacjazyčnom prostredí. 


Deti prijímame od 2 rokov (deti narodené v roku 2021, na začiatku školského roka 2023) do 5 rokov (deti narodené v roku 2018, na začiatku školského roka 2023), bez ohľadu na ich znalosť francúzskeho jazyka


Materská škola dbá na ohľaduplnosť. 

Zakladá sa na hre, ručných prácach, zvedavosti a objavovaní.

Materská škola podporuje zmyslový, telesný, kognitívny a sociálny vývin. 

U detí podporujeme radosť z učenia, dobré vzťahy s ostatnými a rozvoj osobnosti.

 

Dieťa sa postupne učí čítať, písať, počítať a rešpektovať druhých. 

Prvé roky školskej dochádzky vytvárajú vzdelávacie a pedagogické základy pre ďalšie ročníky.

Vyučovanie na základnej škole, najmä vo francúzskom jazyku, sa opiera o nadobudnuté znalosti v materskej škole.  

 

Vzťah medzi školou a rodičmi je kľúčový.

Sprevádza žiaka počas celej školskej dochádzky.

Ako vyzerá deň v materskej škole? Deň v materskej škole