Náš tím

Fungovanie EFIB zabezpečuje tím, ktorý pozostáva z :

 •  36 učiteľov, ktorých :
  • 16  pôsobí v materskej škole a na 1. stupni ZŠ,
  • 18  pôsobí na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu ,
  • 1 pôsobí v školskej knižnici
  • 1 školský psychológ
 • 11 vychovávateľov (asistenti učiteľov, asistenti Vie Scolaire, špecializovaní asistenti v materskej škole),
 • 8 zamestnancov v administratíve, vrátane vedenia školy,
 • 7 technických zamestnancov (vrátnica, údržba), 
 • 2 “volontaires du service civique” na pracovnej misii počas školského roka 2023-2024, ktorí posilňujú tím vychovávateľov a prinášajú žiakom frankofóniu.

Učitelia a odborní zamestnanci

Samuel Ackroyd

Angličtina
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 2nde

Dejepis a zemepis
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor Terminale

Julien Beltran

Triedny učiteľ CM1

Laura Blasquez

Triedna učiteľka GS

Alain Brossard

Matematika
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Florisa Casale

Dejepis a zemepis
2. stupeň ZŠ
Triedna profesorka 4èmeB

Fyzika a chémia
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedna profesorka 5ème

Johann Cuisinier

Literatúra
2. stupeň ZŠ

Biológia
Triedny profesor 6èmeB

Simon Ferté

Telesná výchova
2. stupeň ZŠ
Triedna učiteľka CE2C

Triedny učiteľ CM2A

Daphne Girault

Nemčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Katarína Grace

Slovenčina

Aude Greffard

Špecializovaná učiteľka francúzštiny pre nefrankofónnych žiakov 1. stupeň ZŠ

Jean-Pierre Grehaigne

Triedny učiteľ CE2A

Matematika
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 3ème

Annick Houles

Hudobná a telesná výchova
2. stupeň ZŠ
Triedna profesorka 6èmeA

Christophe Jean-Jean

Angličtina
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 4èmeA

Róbert Jedlička

Slovenčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Mariana Kollárová

Slovenčina a výtvarná výchova
1. a 2. stupeň ZŠ

Simona Kubíková

Slovenčina
1. a 2. stupeň ZŠ

Frédéric Le Vouëdec-Guéganno

Triedny učiteľ CE1

Ľudmila Morbey

Angličtina
1. a 2. stupeň ZŠ

Svetlana Morvan

Učiteľka PS/MS

Triedny učiteľ CP

Juliette Nadal

Literatúra a filozofia
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedna profesorka 1ère

Xavier Nadal

Španielčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Ľubica Patte

Učiteľka TPS/PS

Lucia Radošovská

Slovenčina a slovenčina pre cudzincov
ZŠ, gymnázium

Cécile Michalovič-Tiger

Triedna učiteľka CM2B

Bertrand Vial

Triedny učiteľ CE2B

Elena Viljoen Patková

Slovenčina
1. stupeň ZŠ

1. stupeň ZŠ

P1056656

Knižnica

Školský psychológ

Vychovávatelia a pedagogickí asistenti

Vychovávateľ
1. stupeň ZŠ

Lucas Billon-Grand

Vedúci vychovávateľ
Vie Scolaire

Veronika Bystrianska

Asistentka
MS

Volontaire du service civique

Vychovávateľ
2. stupeň ZŠ

Vychovávateľ
1. stupeň ZŠ

Vychovávateľ
1. stupeň ZŠ

Joanes Joanis

Vychovávateľ
2. stupeň ZŠ

Andrea Kovarová

Vychovávateľ
1. stupeň ZŠ

P1056686

Volontaire du service civique

Petra Valachovičová

Asistentka
TPS/PS

Asistentka
GS

Asistent učiteľa

Administratíva

Marie Cardoso

Riaditeľka

Gabriela Kusendová

Administratívna riaditeľka

P1056748

Elias El Hajji

Zástupca riaditeľky

Miroslava Farkasová

Účtovníctvo

P1056627

Veronika Palková

Finančná riaditeľka

Silvia Stahoňová

Hospodárka

P1056629Katarína Kučerová

Asistentka riaditeľky

P1056636

Jana Babiarová

Asistentka riaditeľky

Technickí zamestnanci

Tomáš Nemček

Školník

Yveta H.

Upratovačka

Helena Košanová

Vrátnička

Monika M.

Upratovačka