Náš tím

Fungovanie EFIB zabezpečuje tím, ktorý pozostáva z :

 •  34 učiteľov, ktorých :
  • 17  pôsobí v materskej škole a na 1. stupni ZŠ,
  • 17  pôsobí na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu ,
 • 8 vychovávateľov (asistenti učiteľov, asistenti Vie Scolaire, špecializovaní asistenti v materskej škole),
 • 8 zamestnancov v administratíve, vrátane vedenia školy,
 • 6 technických zamestnancov (vrátnica, údržba), 
 • 6 “volontaires du service civique” na pracovnej misii počas školského roka 2021-2022, ktorí posilňujú tím vychovávateľov a prinášajú žiakom frankofóniu.

Učitelia

Samuel Ackroyd

Angličtina
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 2nde

Julien Beltran

Triedny učiteľ CM1A

Laura Blasquez

Triedna učiteľka CPB

Alain Brossard

Matematika
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 5ème

Johann Cuisinier

Literatúra
2. stupeň ZŠ

Katarína Ďalogová

Slovenčina

Jenny Degorgue

Biológia
Triedna profesorka 6èmeB

Augustin Dehais

Dejepis a zemepis
Gymnázium
Triedny profesor Terminale

Virginie Faye

Triedna učiteľka CE2B

Simon Ferté

Telesná výchova
Triedny profesor 6èmeA

Aude Greffard

Špecializovaná učiteľka francúzštiny pre nefrankofónnych žiakov 1. stupeň ZŠ

Jean-Pierre Grehaigne

Triedny učiteľ CPC

Annick Houles

Hudobná a výtvarná výchova
2. stupeň ZŠ

Alex Huegel

Angličtina
1. stupeň ZŠ

Christophe Jean-Jean

Angličtina
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 4ème

Róbert Jedlička

Slovenčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Veronika Jursová

Triedna učiteľka CM2

Mariana Kollárová

Učiteľka TPS/PS

Daniela Kubinská

Slovenčina
1. stupeň ZŠ

Frédéric Le Vouëdec-Guéganno

Triedny učiteľ CE1

Laurent Leguay

Dejepis a zemepis
2. stupeň ZŠ

Cécile Michalovič-Tiger

Triedna učiteľka CM1B

Svetlana Morvan

Učiteľka PS/MS

Juliette Nadal

Literatúra a filozofia
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Xavier Nadal

Španielčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Ľubica Patte

Učiteľka GS

Lucia Radošovská

Slovenčina a slovenčina pre cudzincov
ZŠ, gymnázium

Caroline Saucles

Fyzika a chémia
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedna profesorka 3ème

Pierre-Olivier Saucles

Matematika
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 1ère

Loic Saunders

Nemčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Bertrand Vial

Triedny učiteľ CE2B

Elena Viljoen Patková

Slovenčina
1. stupeň ZŠ

Anouk Villela-Berrios

Triedna učiteľka CPA

Vychovávatelia a pedagogickí asistenti

Jana Babiarová

Vychovávateľka
1. stupeň ZŠ

Lucas Billon-Grand

Vychovávateľ
Vie Scolaire

Veronika Bystrianska

Asistentka
PS/MS

Hanna Hameury

Volontaire du service civique

Zakary Imougar

Volontaire du service civique

Joanes Joanis

Vychovávateľ
1. stupeň ZŠ

Andrea Kovarová

1. stupeň ZŠ

Simona Kubíková

Vychovávateľka

Julie Laki

Asistentka
GS

Valentin Le Pennec

Volontaire du service civique

Capucine Pettavino

Volontaire du service civique

Alizée Richardeau

Volontaire du service civique

Liza Setaud

Volontaire du service civique

Petra Valachovičová

Asistentka
TPS/MS

Administratíva

Miroslava Farkasová

Účtovníctvo

Gabriela Kusendová

Administratívna riaditeľka

Geneviève Menouret

Riaditeľka

Christian-Yves Michelon

Zástupca riaditeľky

Emília Mikušová

Sekretariát

Veronika Palková

Finančná riaditeľka

Silvia Stahoňová

Hospodárka

Pauline Vattier

Marketing a komunikácia

Technickí zamestnanci

Ján Gyurkovič

Školník

Yveta H.

Upratovačka

Helena Košanová

Vrátnička

Monika M.

Upratovačka

Gabriela Nespešná

Vrátnička

Silvia Š.

Upratovačka

Fungovanie EFIB zabezpečuje tím, ktorý pozostáva z :

 •  34 učiteľov, ktorých :
  • 17  pôsobí v materskej škole a na 1. stupni ZŠ,
  • 17  pôsobí na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu ,
 • 8 vychovávateľov (asistenti učiteľov, asistenti Vie Scolaire, špecializovaní asistenti v materskej škole),
 • 8 zamestnancov v administratíve, vrátane vedenia školy,
 • 6 technických zamestnancov (vrátnica, údržba), 
 • 6 “volontaires du service civique” na pracovnej misii počas školského roka 2021-2022, ktorí posilňujú tím vychovávateľov a prinášajú žiakom frankofóniu.

Učitelia

Samuel Ackroyd

Angličtina
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 2nde

Julien Beltran

Triedny učiteľ CM1A

Laura Blasquez

Triedna učiteľka CPB

Alain Brossard

Matematika
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 5ème

Johann Cuisinier

Literatúra
2. stupeň ZŠ

Katarína Ďalogová

Slovenčina

Jenny Degorgue

Biológia
Triedna profesorka 6èmeB

Augustin Dehais

Dejepis a zemepis
Gymnázium
Triedny profesor Terminale

Virginie Faye

Triedna učiteľka CE2B

Simon Ferté

Telesná výchova
Triedny profesor 6èmeA

Aude Greffard

Špecializovaná učiteľka francúzštiny pre nefrankofónnych žiakov
1. stupeň ZŠ

Jean-Pierre Grehaigne

Triedny učiteľ CPC

Annick Houles

Hudobná a výtvarná výchova
2. stupeň ZŠ

Alex Huegel

Angličtina
1. stupeň ZŠ

Christophe Jean-Jean

Angličtina
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 4ème

Róbert Jedlička

Slovenčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Veronika Jursová

Triedna učiteľka CM2

Mariana Kollárová

Učiteľka TPS/PS

Daniela Kubinská

Slovenčina
1. stupeň ZŠ

Frédéric Le Vouëdec-Guéganno

Triedny učiteľ CE1

Laurent Leguay

Dejepis a zemepis
2. stupeň ZŠ

Cécile Michalovič-Tiger

Triedna učiteľka CM1B

Svetlana Morvan

Učiteľka PS/MS

Juliette Nadal

Literatúra a filozofia
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Xavier Nadal

Španielčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Ľubica Patte

Učiteľka GS

Lucia Radošovská

Slovenčina a slovenčina pre cudzincov
ZŠ, gymnázium

Caroline Saucles

Fyzika a chémia
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedna profesorka 3ème

Pierre-Olivier Saucles

Matematika
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 1ère

Loic Saunders

Nemčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Bertrand Vial

Triedny učiteľ CE2B

Elena Viljoen Patková

Slovenčina
1. stupeň ZŠ

Anouk Villela-Berrios

Triedna učiteľka CPA

Vychovávatelia a pedagogickí asistenti

Jana Babiarová

Vychovávateľka
1. stupeň ZŠ

Lucas Billon-Grand

Vychovávateľ
Vie Scolaire

Veronika Bystrianska

Asistentka
PS/MS

Hanna Hameury

Volontaire du service civique

Zakary Imougar

Volontaire du service civique

Joanes Joanis

Vychovávateľ
1. stupeň ZŠ

Andrea Kovarová

1. stupeň ZŠ

Simona Kubíková

Vychovávateľka

Julie Laki

Asistentka
GS

Valentin Le Pennec

Volontaire du service civique

Capucine Pettavino

Volontaire du service civique

Alizée Richardeau

Volontaire du service civique

Liza Setaud

Volontaire du service civique

Petra Valachovičová

Asistentka
TPS/MS

Administratíva

Marek Slow

2. stupeň ZŠ
Fyzika

Marek Slow

2. stupeň ZŠ
Fyzika

Marek Slow

2. stupeň ZŠ
Fyzika

Miroslava Farkasová

Účtovníctvo

Gabriela Kusendová

Administratívna riaditeľka

Geneviève Menouret

Riaditeľka

Christian-Yves Michelon

Zástupca riaditeľky

Emília Mikušová

Sekretariát

Veronika Palková

Finančná riaditeľka

Silvia Stahoňová

Hospodárka

Pauline Vattier

Marketing a komunikácia

Technickí zamestnanci

Ján Gyurkovič

Školník

Yveta H.

Upratovačka

Helena Košanová

Vrátnička

Monika M.

Upratovačka

Gabriela Nespešná

Vrátnička

Silvia Š.

Upratovačka