Náš tím

Fungovanie EFIB zabezpečuje tím, ktorý pozostáva z :

 •  36 učiteľov, ktorých :
  • 16  pôsobí v materskej škole a na 1. stupni ZŠ,
  • 18  pôsobí na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu ,
  • 1 pôsobí v školskej knižnici
  • 1 školský psychológ
 • 11 vychovávateľov (asistenti učiteľov, asistenti Vie Scolaire, špecializovaní asistenti v materskej škole),
 • 8 zamestnancov v administratíve, vrátane vedenia školy,
 • 7 technických zamestnancov (vrátnica, údržba), 
 • 2 “volontaires du service civique” na pracovnej misii počas školského roka 2023-2024, ktorí posilňujú tím vychovávateľov a prinášajú žiakom frankofóniu.

Učitelia a odborní zamestnanci

Samuel Ackroyd

Angličtina
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 2nde

Dejepis a zemepis
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor Terminale

Julien Beltran

Triedny učiteľ CM1

Laura Blasquez

Triedna učiteľka GS

Alain Brossard

Matematika
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Florisa Casale

Dejepis a zemepis
2. stupeň ZŠ
Triedna profesorka 4èmeB

Fyzika a chémia
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedna profesorka 5ème

Johann Cuisinier

Literatúra
2. stupeň ZŠ

Biológia
Triedny profesor 6èmeB

Simon Ferté

Telesná výchova
2. stupeň ZŠ
Triedna učiteľka CE2C

Triedny učiteľ CM2A

Daphne Girault

Nemčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Katarína Grace

Slovenčina

Aude Greffard

Špecializovaná učiteľka francúzštiny pre nefrankofónnych žiakov 1. stupeň ZŠ

Jean-Pierre Grehaigne

Triedny učiteľ CE2A

Matematika
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 3ème

Annick Houles

Hudobná a telesná výchova
2. stupeň ZŠ
Triedna profesorka 6èmeA

Christophe Jean-Jean

Angličtina
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 4èmeA

Róbert Jedlička

Slovenčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Mariana Kollárová

Slovenčina a výtvarná výchova
1. a 2. stupeň ZŠ

Simona Kubíková

Slovenčina
1. a 2. stupeň ZŠ

Frédéric Le Vouëdec-Guéganno

Triedny učiteľ CE1

Ľudmila Morbey

Angličtina
1. a 2. stupeň ZŠ

Svetlana Morvan

Učiteľka PS/MS

Triedny učiteľ CP

Juliette Nadal

Literatúra a filozofia
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedna profesorka 1ère

Xavier Nadal

Španielčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Ľubica Patte

Učiteľka TPS/PS

Lucia Radošovská

Slovenčina a slovenčina pre cudzincov
ZŠ, gymnázium

Cécile Michalovič-Tiger

Triedna učiteľka CM2B

Bertrand Vial

Triedny učiteľ CE2B

Elena Viljoen Patková

Slovenčina
1. stupeň ZŠ

1. stupeň ZŠ

Knižnica

Školský psychológ

Vychovávatelia a pedagogickí asistenti

Vychovávateľ
1. stupeň ZŠ

Lucas Billon-Grand

Vedúci vychovávateľ
Vie Scolaire

Veronika Bystrianska

Asistentka
MS

Volontaire du service civique

Vychovávateľ
2. stupeň ZŠ

Vychovávateľ
1. stupeň ZŠ

Vychovávateľ
1. stupeň ZŠ

Joanes Joanis

Vychovávateľ
2. stupeň ZŠ

Andrea Kovarová

Vychovávateľ
1. stupeň ZŠ

Volontaire du service civique

Petra Valachovičová

Asistentka
TPS/PS

Asistentka
GS

Asistent učiteľa

Administratíva

Marie Cardoso

Riaditeľka

Gabriela Kusendová

Administratívna riaditeľka

Elias El Hajji

Zástupca riaditeľky

Miroslava Farkasová

Účtovníctvo

Veronika Palková

Finančná riaditeľka

Silvia Stahoňová

Hospodárka

Asistentka riaditeľky

Jana Babiarová

Asistentka riaditeľky

Technickí zamestnanci

Tomáš Nemček

Školník

Yveta H.

Upratovačka

Helena Košanová

Vrátnička

Monika M.

Upratovačka

Gabriela Nespešná

Vrátnička

Silvia Š.

Upratovačka

Upratovačka

Fungovanie EFIB zabezpečuje tím, ktorý pozostáva z :

 •  34 učiteľov, ktorých :
  • 17  pôsobí v materskej škole a na 1. stupni ZŠ,
  • 17  pôsobí na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu ,
 • 8 vychovávateľov (asistenti učiteľov, asistenti Vie Scolaire, špecializovaní asistenti v materskej škole),
 • 7 zamestnancov v administratíve, vrátane vedenia školy,
 • 7 technických zamestnancov (vrátnica, údržba), 
 • 6 “volontaires du service civique” na pracovnej misii počas školského roka 2021-2022, ktorí posilňujú tím vychovávateľov a prinášajú žiakom frankofóniu.

Učitelia

Samuel Ackroyd

Angličtina
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 2nde

Julien Beltran

Triedny učiteľ CM1B

Laura Blasquez

Triedna učiteľka CP

Alain Brossard

Matematika
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 4ème

Florisa Casale

Dejepis a zemepis
2. stupeň ZŠ
Triedna učiteľka 5èmeA

Johann Cuisinier

Literatúra
2. stupeň ZŠ

Katarína Ďalogová

Slovenčina

Jenny Degorgue

Biológia
Triedna profesorka 6ème

Augustin Dehais

Dejepis a zemepis
Gymnázium
Triedny profesor Terminale

Simon Ferté

Telesná výchova
Triedny profesor 3ème

Daphne Girault

Nemčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Jean-Pierre Grehaigne

Triedny učiteľ CE1B

Aude Greffard

Špecializovaná učiteľka francúzštiny pre nefrankofónnych žiakov
1. stupeň ZŠ

Anežka Haščáková

Slovenčina
1. stupeň ZŠ

Annick Houles

Hudobná a výtvarná výchova
2. stupeň ZŠ

Christophe Jean-Jean

Angličtina
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedny profesor 5èmeB

Róbert Jedlička

Slovenčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Veronika Jursová

Triedna učiteľka CM2A

Mariana Kollárová

Učiteľka TPS/PS

Frédéric Le Vouëdec-Guéganno

Triedny učiteľ CE1A

Cécile Michalovič-Tiger

Triedna učiteľka CM2B

Ľudmila Morbey

Angličtina
1. stupeň ZŠ

Svetlana Morvan

Učiteľka PS/MS

Juliette Nadal

Literatúra a filozofia
2. stupeň ZŠ, gymnázium
Triedna učiteľka 1ère

Xavier Nadal

Španielčina
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Ľubica Patte

Učiteľka GS

Lucia Radošovská

Slovenčina a slovenčina pre cudzincov
ZŠ, gymnázium

Caroline Saucles

Fyzika a chémia
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Pierre-Olivier Saucles

Matematika
2. stupeň ZŠ, gymnázium

Bertrand Vial

Triedny učiteľ CE2

Elena Viljoen Patková

Slovenčina
1. stupeň ZŠ

Anouk Villela-Berrios

Triedna učiteľka CE1C

Vychovávatelia a pedagogickí asistenti

Jana Babiarová

Vychovávateľka
1. stupeň ZŠ

Sarah Bauleret

Volontaire du service civique

Lucas Billon-Grand

Vychovávateľ
Vie Scolaire

Veronika Bystrianska

Asistentka
PS/MS

Hugo Crametz

Volontaire du service civique

Marion Faucon

Volontaire du service civique

Joanes Joanis

Vychovávateľ
1. stupeň ZŠ

Andrea Kovarová

1. stupeň ZŠ

Simona Kubíková

Vychovávateľka

Julie Laki

Asistentka
GS

Clara Liochon

Volontaire du service civique

Yumi Lopez

Volontaire du service civique

Oscar Moy

Volontaire du service civique

Petra Valachovičová

Asistentka
TPS/MS

Administratíva

Marek Slow

2. stupeň ZŠ
Fyzika

Marek Slow

2. stupeň ZŠ
Fyzika

Marek Slow

2. stupeň ZŠ
Fyzika

Marie Cardoso

Riaditeľka

Miroslava Farkasová

Účtovníctvo

Gabriela Kusendová

Administratívna riaditeľka

Christian-Yves Michelon

Zástupca riaditeľky

Silvia Stahoňová

Hospodárka

Veronika Palková

Finančná riaditeľka

Technickí zamestnanci

Tomáš Nemček

Školník

Yveta H.

Upratovačka

Helena Košanová

Vrátnička

Monika M.

Upratovačka

Gabriela Nespešná

Vrátnička

Silvia Š.

Upratovačka

Katarína O.

Vrátnička