Vyučovanie v 2. cykle (CP, CE1, CE2)

Program 2. cyklu presne zodpovedá programu francúzskeho ministerstva školstva s výnimkou dodatočného vyučovania slovenčiny a posilneného vyučovania angličtiny od triedy CE2. 

Vyučovanie v rámci CYKLU ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA sa rozdeľuje do troch ročníkov :

  • Cours Préparatoire : CP – 6. rok života dieťaťa 
  • Cours Élémentaire 1ère année : CE1  – 7. rok života dieťaťa
  • Cours Élémentaire 2ème année : CE2 – 8. rok života dieťaťa

 

Pre žiakov sú organizované mnohé projekty, častokrát spájajúce viaceré predmety, v spolupráci s inými triedami (či s mladšími alebo staršími žiakmi) alebo s partnerskými inštitúciami. Tieto projekty ponúkajú možnosť vzdelávať sa inak, dávajú praktický zmysel učivu a umožňujú využiť a podporiť talenty všetkých žiakov.

Týždenný rozvrh vyučovania v 2. cykle

Tri individuálne stretnutia medzi rodinou a učiteľmi sú organizované počas každého školského roka s cieľom spoločne zhodnotiť pokroky dieťaťa.

Elektronická žiacka knižka je dostupná v aplikácii Pronote Primaire a sumarizuje nové znalosti a pokroky žiaka za každý polrok.

Vysvedčenia po slovensky a v súlade so slovenským zákonom sú taktiež vyhotovované každý polrok.

 

Ako prebieha vyučovanie v rámci cyklu konsolidácie? Vyučovanie v 3. cykle (CM1, CM2)