Školské poplatky

Poplatky na školský rok 2022/2023

Stupeň Materská škola I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ Gymnázium
Poplatok za prvý zápis
500 €
500 €
500 €
500 €
Ročné školné
4 620 €
5 120 €
5 930 €
6 470 €
Školské potreby (ročne)
50 €
100 €
120 €
120 €

Stravné

Stupeň Materská škola I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ Gymnázium
Jednotková cena
4,15 €
4,15 €
4,15 €
4,15 €
Ročný paušál
730,40 €
730,40 €
730,40 €
730,40 €

Školský klub/družina

Cena
Hodinový poplatok
3 €
Preddavok za rok
100 €

Poplatky za skúšky

Cena
Skúška DNB (3ème)
40 €
Francúzska maturita pre Baccalauréat 1ère
200 €
Francúzska maturita pre Baccalauréat Terminale
400 €

Na stiahnutie