Školské poplatky

Poplatky na školský rok 2023/2024

Stupeň Materská škola I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ Gymnázium
Poplatok za prvý zápis
700 €
700 €
700 €
700 €
Ročné školné
5 100 €
5 460 €
6 250 €
6 700 €
Školské potreby (ročne)
50 €
100 €
120 €
120 €

Stravné

Stupeň Materská škola I. stupeň ZŠ II. stupeň ZŠ Gymnázium
Jednotková cena
4,65 €
4,35 €
4,35 €
4,65 €
Ročný paušál
795,15 €
743,85 €
743,85 €
795,15 €

Školský klub/družina CP-CM2

Cena
Hodinový poplatok
3 €
Preddavok za rok
100 €

Poplatky za skúšky

Cena
Skúška DNB (3ème)
40 €
Francúzska maturita pre Baccalauréat 1ère
200 €
Francúzska maturita pre Baccalauréat Terminale
400 €

Na stiahnutie