CCC

CCC (centrum vedomostí a kultúry) – Naša školská knižnica

Naše CCC ponúka širokú škálu knižných, dokumentárnych, kultúrnych a pedagogických zdrojov. Je otvorené pre žiakov a učiteľov od pondelka do piatka mimo školských prázdnin.

V príjemnom a pokojnom prostredí vhodnom na štúdium alebo na chvíľu odpočinku (sa) môžu naši žiaci :

  • Pohodlne usadiť a prečítať si časopis, komiks, obrázkovú knihu, dokumentárnu knihu, román, poéziu…
  • Pracovať na domácich úlohách a školských zadaniach a zároveň využiť všetky zdroje, ktoré im sú k dispozícii : učebnice, slovníky, dokumentárne knihy a časopisy, encyklopédie v papierovej alebo digitálnej podobe.
  • Používať počítač na vyhľadávanie informácií, školské projekty, posilnenie počítačových zručností (informatický vzdelávací program PIX).
  • Vzdelávať o možnostiach pre ich ďalšie študijné a kariérne zameranie vďaka rôznym špecializovaným zdrojom. 

CCC je dostupné :

  • všetkým žiakom od 2. stupňa ZŠ, mimo vyučovacích hodín, najmä počas obedovej prestávky a po vyučovaní (15:00 – 17:00)
  • všetkým triedam (okrem MŠ) v prítomnosti učiteľa alebo vychovávateľa

 

CCC je zároveň priestor pre expozície, stretnutia s externými hosťami alebo zasadnutia zvolených žiakov (žiacka školská rada, výbor pre II. stupeň a gymnázium).