Školská jedáleň

Služby školskej jedálne môžu využiť všetci žiaci od najmenších TPS (trieda 2-ročných detí) po Terminale (posledná trieda gymnázia). 

Obedy sú pripravované na mieste.

Školská jedáleň ponúka pre :

  • Materskú školu : desiatu,  obed a olovrant.
  • Základnú školu a gymnázium : obed – polievka, šalát, hlavné jedlo (na výber z 2 jedál), ovocie.