Mimoškolské aktivity

 

V Súkromnej spojenej škole francúzsko-slovenskej  ponúkame širokú  škálu zmysluplných mimoškolských aktivít vedených našimi učiteľmi, ako aj externými špecializovanými lektormi.

Aktivity sa konajú priamo v škole a pomáhajú objavovať talenty detí a žiakov, podporovať ich schopnosti a zručnosti.

V súčasnosti v našej škole  sú mimoškolské aktivity realizované v spolupráci s OZ Krúžky v škole a EFIB. Súhrn ponúkaných aktivít na tento školský rok nájdete vo francúzskom a v slovenskom jazyku nižšie.