Deň v materskej škole

Takto u nás vyzerá deň v materskej škole : 

Príchod do triedy
Školské aktivity
Desiata
Prestávka
Umývanie rúk
Obed
Oddych
Aktivity
Olovrant
Odchod
Previous slide
Next slide